Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 6 năm 2020
Ngày đăng: 10/07/2020

Giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19; Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và khi triều cường dâng cao; Chấn chỉnh thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực có lắp đặt đèn nghệ thuật và các phương tiện quảng cáo… là một trong những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 6 năm 2020.

Giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa chỉ đạo đôn đốc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4680/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo bộ phận chuyên môn và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiến độ, đủ thủ tục và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện phải đảm bảo theo quy định pháp luật.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và khi triều cường dâng cao

Tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ban hành ngày 23/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến các chủ cảng, bến thủy nội địa, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách du lịch, bến khách ngang sông, chủ và người lái phương tiện thủy trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, phối hợp với Công an thành phố, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV và UBND quận, huyện thường xuyên triển khai các kế hoạch tuần tra, kiểm tra theo chuyên đề hoặc định kỳ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa, đặc biệt là các bến khách ngang sông, bến tàu du lịch, tàu cao tốc, nhà hàng,...

Chấn chỉnh thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Tại Công văn số 1795/UBND-NC, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ của Chính phủ về công tác văn thư và các văn bản liên quan đến văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác lập hồ sơ do Sở Nội vụ tổ chức (nếu có) hoặc chủ động tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; thực hiện việc ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan hằng năm theo hướng dẫn; đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn công tác lập hồ sơ sau khi triển khai Danh mục hồ sơ đến công chức, viên chức, đảm bảo tất cả công chức, viên chức cơ quan khi xử lý công việc phải thực hiện được kỹ năng lập hồ sơ và khi kết thúc công việc phải nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan để quản lý theo quy định.

Đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực có lắp đặt đèn nghệ thuật và các phương tiện quảng cáo

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt và an toàn sinh mạng của người dân trong khu vực có lắp đặt đèn nghệ thuật và các phương tiện quảng cáo trước những diễn biến phức tạp của mưa bão.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc lắp đặt, vận hành, khai thác đèn nghệ thuật, màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, bảng quảng cáo ngoài trời, hộp đèn, biển hiệu và các phương tiện quảng cáo trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, nhắc nhở các chủ đầu tư của đèn nghệ thuật và phương tiện quảng cáo khẩn trương duy tu, sửa chữa, khắc phục các trường hợp hư hỏng, xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt và an toàn sinh mạng của người dân trước những diễn biến phức tạp của mưa bão như hiện nay.

Trường hợp phát hiện các đèn nghệ thuật và phương tiện quảng cáo có hư hỏng, xuống cấp nhưng các chủ đầu tư không chủ động khắc phục thì xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tại Công văn số 1502/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở địa phương; đồng thời, rà soát, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực và các quy hoạch mạng lưới giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp của cả nước.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan có liên quan rà soát cụ thể số người làm việc (biên chế sự nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền giao, định mức giáo viên/lớp để xác định số biên chế sự nghiệp cần bổ sung theo nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp” trình cấp có thẩm quyền theo quy định…

Bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và đề nghị UBMTTQVN TP Cần Thơ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, bảo đảm môi trường an toàn để phát triển và phát triển bền vững trong điều kiện bình thường mới; không được chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng; đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và tham mưu UBND thành phố cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 của các chủ đầu tư đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đã bố trí.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, để đẩy mạnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo góp phần phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối thông tin về khởi nghiệp sáng tạo tại TP Cần Thơ, kết nối với các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong nước và quốc tế để hình thành mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thiết thực cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện triển khai thực hiện thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong đồng bào dân tộc thiểu số

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Mục tiêu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chung tay thực hiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đối với công tác dân tộc; bên cạnh đó, khai thác tiềm năng, lợi thế của thành phố, tranh thủ hợp tác quốc tế nhằm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), rút ngắn khoảng cách về mức sống, trình độ phát triển của các dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong đồng bào DTTS; tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách pháp luật đối với đồng bào DTTS.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 và những năm tiếp theo phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào DTTS một cách toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong đồng bào DTTS. Trong đó, tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, cho vay vốn phát triển sản xuất; giải quyết tốt các vấn đề an sinh, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào DTTS, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống, trình độ giữa các dân tộc.

Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy

Ngày 11/6/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy nhằm kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Ngày 8/6/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 66/KH-UBND tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Mục tiêu nhằm phát động toàn xã hội tham gia phong trào bảo vệ môi trường; tăng cường nhận thức về bảo vệ tài nguyên và môi trường gắn kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và đa dạng sinh học…

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Tích cực tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020  (28/08/2020)
Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông tại quận Ô Môn  (25/08/2020)
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm trước tháng 11/2020  (25/08/2020)
Lập “đường dây nóng” hỗ trợ công dân đang tạm trú tại Đà Nẵng có nguyện vọng về địa phương  (25/08/2020)
Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Cần Thơ  (24/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

a3727b46-60b0-492e-a452-f3b387b98150

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: