Thông tin hoạt động của Quận - Huyện


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Ngày đăng: 21/08/2020

Lượt xem: 1


Nhiệm kỳ qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Bình Thủy thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) đối với tổ chức đảng và đảng viên (ĐV). Qua đó, đã ngăn ngừa vi phạm, chấn chỉnh, giúp nhiều tổ chức đảng và ĐV khắc phục khuyết điểm; xử lý kỷ luật 5 tổ chức đảng và 71 ĐV vi phạm. Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và UBKT các cấp quận Bình Thủy tiếp tục tăng cường công tác KT, GS, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Thường trực Đảng ủy phường Trà Nóc kiểm tra cán bộ, công chức bộ phận một cửa phường giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đảng bộ quận Bình Thủy có 50 tổ chức cơ sở đảng (15 đảng bộ cơ sở, 35 chi bộ cơ sở) trực thuộc Quận ủy, với 5.628 ĐV. Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã thực hiện tốt công tác KT, GS, kịp thời ngăn ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Mai Thị Kim Quyên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Trà Nóc, cho biết: Hằng năm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình KT, GS phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đã chấn chỉnh, giúp một số chi bộ và ĐV khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Trần Hoàng Đức, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, nói: “Hằng tháng, trong họp lệ, chi ủy quan tâm công tác KT, GS các ĐV, chỉ định 3 ĐV tự phê bình xoay vòng để chi bộ nắm kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện. Qua đó, nhiều ĐV đã khắc phục được tình trạng xuề xòa, ngại phát biểu trong hội họp, lười học nghị quyết; tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ nhiều năm liền không có ĐV suy thoái, vi phạm bị thi hành kỷ luật”.

Đồng chí Mai Thị Kim Quyên khẳng định: Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, trong 5 năm qua, Đảng bộ phường chỉ có 2 ĐV vi phạm bị xử lý kỷ luật. Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đã ban hành Chương trình KT, GS toàn khóa. Trong đó chủ yếu KT, GS việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định nêu gương; thực hiện các khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ phường đề ra; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị…

Ở phường Bình Thủy, công tác KT, GS được cấp ủy và UBKT Đảng ủy quan tâm thường xuyên. Theo đồng chí Thái Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã KT, GS thực hiện 21 cuộc KT đối với 45 lượt chi bộ và các đoàn thể; thực hiện 20 cuộc GS đối với 41 lượt chi bộ và các đoàn thể; KT, GS 1.850 lượt ĐV. Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đã chấn chỉnh nhiều tập thể, cá nhân, giúp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành quy định của Điều lệ Đảng, tham gia xây dựng chi bộ, thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác vận động quần chúng; thi hành kỷ luật 1 Đảng ủy viên là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. “Nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Đảng ủy phường đã xây dựng Chương trình KT, GS tập trung công tác cải cách hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng, trật tự kỷ cương đô thị, quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, quản lý kinh phí, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo Bác” - đồng chí Thái Văn Thanh thông tin.

Đi đôi với thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác KT, GS, nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Quận ủy Bình Thủy đã KT 90 lượt tổ chức đảng, 198 lượt ĐV; GS 79 lượt tổ chức đảng, 66 lượt ĐV. UBKT Quận ủy đã KT 101 lượt tổ chức đảng, KT 16 ĐV có dấu hiệu vi phạm. Nội dung KT, GS chủ yếu là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phòng chống tham nhũng, lãng phí; quy chế dân chủ; quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết năm của Quận ủy, các quy định nêu gương... Đồng chí Võ Hoài Phong, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Cùng với chấn chỉnh các tổ chức đảng và ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm, qua KT, GS, BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng vi phạm về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy chế làm việc; thi hành kỷ luật 71 ĐV vi phạm về: lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; chống người thi hành công vụ,…

Công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp quận Bình Thủy đã góp phần tích cực trong phòng ngừa suy thoái, vi phạm của tổ chức đảng. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đồng chí Võ Hoài Phong nói: “BTV và UBKT Quận ủy đã xây dựng Chương trình KT, GS nhiệm kỳ mới tập trung KT, GS công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; công tác cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí; quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ… Qua đó, góp phần ngăn ngừa vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên”.


Nguồn: Báo Cần Thơ


a1287e55-ab0d-45ac-aa55-6fd5f66e9b19

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready