Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực pháp luật
Ngày đăng: 24/06/2021

Lượt xem: 1


Ngày 23/6, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ có văn bản chỉ đạo đôn đốc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực.

Theo UBND thành phố, thời gian qua các cơ quan chức năng của thành phố và UBND quận, huyện đã tham mưu tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Thủ trưởng cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

Đối với những trường hợp vi phạm hành chính, người vi phạm có điều kiện thi hành nhưng cố tình né tránh, không tự nguyện thực hiện quyết định thì cương quyết cưỡng chế thi hành, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; quyết định cưỡng chế được gửi đến cơ quan Tư pháp cùng cấp (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) để theo dõi thực hiện và lưu trữ theo quy định.

Đối với những trường hợp vi phạm hành chính, người vi phạm không có điều kiện thi hành, thuộc các trường hợp được đóng phạt nhiều lần, hoãn, miễn thi hành quyết định theo quy định tại các Điều 76, 77, 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì tổng hợp, xác minh và hướng dẫn người vi phạm thực hiện các thủ tục theo quy định, trình người có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, triển khai lập danh mục, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực do Chủ tịch UBND  thành phố ban hành và giao cho cơ quan, đơn vị mình thực hiện, giai đoạn từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo. Trong đó, nêu rõ nguyên nhân chưa thi hành, nguyên nhân để quá thời hiệu thi hành, khiếu nại, tố cáo (nếu có), gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/6/2021 để tổng hợp tham mưu UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn; căn cứ vào kế hoạch hằng năm về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành phù hợp với tình hình thực tiễn, báo cáo kết quả về UBND thành phố và Bộ Tư pháp theo quy định.


Thanh Xuân


0a9bdc45-a3bd-4673-8d33-d45ab7e580f7

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready