Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Sở Tài chính xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Ngày đăng: 06/05/2020

Sở Tài chính vừa xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2020.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả THTK, CLP, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cải thiện và nâng cao đời sống cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính về THTK, CLP.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong THTK, CLP; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTK, CLP trong sử dụng các nguồn lực và chi tiêu ngân sách, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động chi thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngân sách nhà nước đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; Thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định hiện hành. Triển khai phương thức mua sắm tập trung, đấu thầu qua mạng góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng. Hạn chế tối đa việc mua sắm phương tiện, tài sản, trang thiết bị không thật sự cần thiết; Hoàn thiện các định mức chi theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP (Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý tài sản công); Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách đơn vị.

Bên cạnh đó, thực hiện tiết kiệm tối thiểu chi: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác; tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí. Kiểm kê, rà soát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện thiết bị làm việc hiện có, hạn chế tối đa việc mua sắm các phương tiện, tài sản, trang thiết bị không thực sự cần thiết. Từng cán bộ, công chức nâng cao ý thức tiết kiệm trong sử dụng nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,... được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và các phần mềm tiếp nhận và xử lý văn bản, quản lý hồ sơ công chức, quản lý tài sản công, phần mềm kế toán MISA,....Thực hiện dịch vụ công trong giao dịch với Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội và cơ quan Thuế. Sử dụng thư điện tử, mạng nội bộ trong trao đổi công việc; áp dụng chữ ký số trong giao dịch hành chính.


 


Phương Thảo


Các tin khác:
Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT  (07/08/2020)
Thực hiện triệt để các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh  (07/08/2020)
Tuyên truyền hiệu quả các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em  (05/08/2020)
Chủ động, gương mẫu thực hiện phòng, chống dịch COVID-19  (05/08/2020)
Tổ chức vận chuyển hành khách, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT  (03/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

253233d6-d5fa-458c-bbc7-d1b1b0a130b7

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: