Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng
Ngày đăng: 05/02/2021

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ vừa ban hành Công văn 116/BQL-QHXD về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Theo đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị thi công xây dựng tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố khi tham gia các hoạt động xây dựng phải thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường; cương quyết dừng việc sử dụng đối với giàn giáo, xe, máy, trang thiết bị thi công có nguy cơ mất an toàn.

Các chủ đầu tư, các đơn vị thi công khi khai thác, sử dụng, vận hành xe, máy, thiết bị thi công tại công trường phải nghiên cứu và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kiểm định an toàn. Đặc biệt, kiểm tra thông tin về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Khai báo với Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội TP Cần Thơ theo quy định tại khoản 2 và khoản 7 Điều 16 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Thông tư số 16/2017/TT-LDDTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số nội dung hoạt động kiểm kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


Nguyên Trang


a365efd7-0fa5-490a-b2ca-fe4f6f6504cb

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready