Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Ngày đăng: 06/05/2020

Ngày 29/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 277/QĐ-STNMT về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020.

Mục tiêu nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội theo Chương trình tổng thể của thành phố giai đoạn 2016-2020 đề ra.

Để đạt được mục tiêu trên, nội dung được đưa ra thực hiện gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức THTK, CLP; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong THTK, CLP; tăng cường thực hiện có hiệu quả THTK, CLP trong các hoạt động quản lý nhà nước; đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP.

File kèm

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT  (07/08/2020)
Thực hiện triệt để các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh  (07/08/2020)
Tuyên truyền hiệu quả các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em  (05/08/2020)
Chủ động, gương mẫu thực hiện phòng, chống dịch COVID-19  (05/08/2020)
Tổ chức vận chuyển hành khách, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT  (03/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

9aed627a-4e62-4d1c-8e44-0a2c0891f537

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: