Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đẩy mạnh quản lý nhà nước về lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Ngày đăng: 16/10/2020

Mới đây, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 3117/UBND-KT về việc đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai lập quy hoạch chuyên ngành cần đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Đối với các công trình, dự án của ngành có nhu cầu về sử dụng đất phải đăng ký nhu cầu sử dụng đất với Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND quận, huyện để cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoặc trình thông qua HĐND thành phố trước khi thực hiện dự án đối với trường hợp phải thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật quy hoạch; chú trọng việc đảm bảo phân bổ nguồn lực tài nguyên hợp lý, tăng cường liên kết vùng, gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát tổng hợp Danh mục các dự án cần thu hồi đất, các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha) hàng năm trên địa bàn thành phố và tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện theo quy định.

Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các dự án. Cùng đó, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực đất đai. Đồng thời, quy định cụ thể mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP

 


Thùy Trang


Các tin khác:
Tạm dừng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết  (23/11/2020)
Chi hỗ trợ cho người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do dịch Covid-19  (23/11/2020)
Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp nhỏ và vừa  (23/11/2020)
Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp  (13/11/2020)
Nâng cao hiệu quả quản lý về phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện  (13/11/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

f6a65fde-d145-4945-8f04-4397a19fa844

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: