Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng: 13/08/2020

Thành ủy Cần Thơ vừa có Công văn số 1600-CV/TU về việc Triển khai thực hiện Kết luận số 78 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “Về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cho Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Đại hội sớm hơn 1 năm so với nhiệm kỳ 2016 - 2021; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 10/2020.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và Liên minh Hợp tác xã thành phố đánh giá đúng thực trạng kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn để xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Về nhân sự, Liên minh Hợp tác xã thành phố xây dựng Đề án nhân sự cụ thể; lựa chọn nhân sự và bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước; bảo đảm có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tâm huyết, kiến thức, kinh nghiệm và am hiểu về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ban Chấp hành có số lượng và cơ cấu hợp lý, quan tâm tăng cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành là Chủ tịch hội đồng quản trị (giám đốc) hợp tác xã; không tăng số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra so với nhiệm kỳ trước.

Ban Thường vụ thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã thành phố chuẩn bị chặt chẽ nội dung văn kiện, nhân sự, đảm bảo Đại hội tiến hành trên tinh thần phát huy dân chủ, đúng quy trình, quy định của Điều lệ, phù hợp với tính chất của một tổ chức Hội. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Đại hội chu đáo trên tinh thần tiết kiệm.


Phạm Nga


Các tin khác:
Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên các chuyến bay  (23/09/2020)
Kiểm tra các phương tiện tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (21/09/2020)
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa hành chính  (21/09/2020)
Khai thác Nền tảng trao đổi định danh điện tử của cổng Dịch vụ công quốc gia  (18/09/2020)
Kiểm tra cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh  (18/09/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

91ca3abd-bad1-4283-bddc-7b7f0d9ea4f8

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: