Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đảm bảo hoàn thành tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
Ngày đăng: 12/03/2021

Chiều ngày 11/3, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tham dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Theo Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố, tổng các nguồn vốn đầu tư công bố trí xây dựng cơ bản năm 2020 theo các quyết định của UBND thành phố là 5.133,056 tỉ đồng. Theo số liệu giải ngân thực tế tính đến ngày 31/1/2021, giá trị giải ngân đạt 85,85% kế hoạch vốn, cao hơn 12,72% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp thành phố  giải ngân đạt 85,31% kế hoạch vốn; cấp quận, huyện giải ngân đạt 86,69% kế hoạch vốn. Năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố được giao là 6.776,422 tỉ đồng. Theo số liệu giải ngân thực tế đến ngày 28/02/2021, tổng số vốn thực hiện đã bố trí theo các quyết định của UBND thành phố là 5.832,579 tỷ đồng, giá trị giải ngân 360,017 tỷ đồng, tỷ lệ 6,17% (so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn 125,6 tỷ đồng về giá trị và cao hơn 2,39% về tỷ lệ).

UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản, tập trung chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công. Trong đó, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố thường xuyên kiểm tra tiến độ các công trình quan trọng, chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chưa quan tâm việc rà soát, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu phân giao vốn, chủ đầu tư dự án có trường hợp chưa sát thực tế tiến độ dự án, phải đề xuất điều chỉnh, cắt giảm, điều chuyền vốn một số dự án, trong đó có các dự án trọng điểm. Một số đơn vị tư vấn, chủ đầu tư trình hồ sơ dự án cho Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố chưa đạt yêu cầu, có trường hợp trả hồ sơ, thực hiện lại.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt nghiêm túc ý nghĩa tầm quan trọng của công tác xây dựng cơ bản. Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng và các Sở chuyên ngành tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết hồ sơ, thủ tục; tạo điều kiện để giải quyết nhanh các nội dung do các chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt cũng như phối hợp, giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư. Rút ngắn thời gian thẩm định về dự án, hồ sơ, thiết kế xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu…

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện có kế hoạch cụ thể, duy trì định kỳ họp giải quyết thu hồi đất và giải quyết các khó khăn, vướng mắc về các dự án triển khai trên địa bàn.

Ban Quản lý dự án và Trung tâm phát triển Quỹ đất khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư để thực hiện thu hồi đất, giao mặt bằng thi công cho công trình. Tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư, xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo hoàn thành trong năm 2021 đối với các dự án đã được phê duyệt triển khai thủ tục từ năm 2019.

Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện được giao làm chủ đầu tư tập trung hoàn thành thủ tục đối với các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tổ chức thẩm định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo bộ phận trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm các quy định về thi công, tùy theo từng trường hợp cụ thể, đề xuất UBND thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các chủ đầu tư cũng như tiến độ thực hiện của các công trình; khẩn trương thực hiện quyết toán các công trình đã hoàn thành…


Kim Xuyến


a60c6cad-dbc8-4dfb-b58c-0c33c655e749

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready