HÌNH ẢNH ÐẸP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Cơ cấu lao động


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Dân số và lao động
Ngày đăng: 08/09/2017

1. Dân số

Tính đến năm 2016, dân số thành phố Cần Thơ có 1.262.566 người, trong đó:

- Nam: 628.949 người

- Nữ: 633.617 người

- Mật độ dân số là 877 người/km2

- Về phân bố: có 844.679  người sinh sống ở thành thị và 417.887 người sinh sống ở vùng nông thôn.

2. Lao động

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên là 731.036 người. Trong đó:

- Lao động nữ là 323.995 người

- Lao động nam là 407.041 người

- Về phân bố:  có 481.826 người lao động ở thành thị và 249.210 người lao động ở nông thôn.


Nguồn: Niên giám thống kê TP Cần Thơ năm 20168613d9f5-ab8f-4a43-b299-cf4a93bbabc2