Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Ngày đăng: 10/09/2018

Ngày 02/9/2018, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định 1092/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

Chương trình Sức khỏe Việt Nam là một chương trình tổng thể nhằm kết nối các chương trình, dự án, đề án trong những lĩnh vực liên quan để tập trung thực hiện được các mục tiêu ưu tiên về sức khỏe.

Chương trình có mục tiêu chung là xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Chương trình Sức khỏe Việt Nam hướng đến 3 mục tiêu cụ thể, gồm: Thứ nhất, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Thứ hai, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe, nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Thứ ba, thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại tuyến y tế cơ sở, để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Theo đó, Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc, từ năm 2018 đến năm 2030. Từ năm 2031 trở đi, căn cứ thực trạng, nhu cầu và kết quả thực hiện để xác định mục tiêu và các lĩnh vực ưu tiên tiếp theo. Đối tượng thụ hưởng của Chương trình là toàn dân, trong đó có nhóm đối tượng được ưu tiên xác định theo từng lĩnh vực cụ thể.

Trong giai đoạn 2018 - 2030, Chương trình Sức khỏe Việt Nam tập trung vào 11 lĩnh vực chia làm 03 nhóm, bao gồm: Nâng cao sức khỏe; bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm soát bệnh tật.

Ngoài ra, Chương trình cũng đề ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Giải pháp về quản lý chỉ đạo, thực thi chính sách và phối hợp liên ngành; giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ; giải pháp về truyền thông vận động xã hội; giải pháp về nguồn lực; giải pháp về hợp tác quốc tế; giải pháp về theo dõi, giám sát và đánh giá.


Thùy Trang


Các tin khác:
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030  (09/10/2019)
Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020  (05/09/2019)
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  (19/03/2019)
Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  (17/10/2018)
Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ của công nghệ 4.0”  (10/10/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

01f64113-f8d4-4a4e-a6f6-d3458eda6df1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: