Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Ngày đăng: 09/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 490/QÐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (tên tiếng Anh là: One commune one product, gọi tắt là Chương trình OCOP), được thực hiện trên phạm vi cả nước.

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Từ nay tới năm 2020, Chương trình sẽ thực hiện tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai thực hiện từ 8 - 10 mô hình Làng văn hóa du lịch; củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP; phấn đấu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP.

Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ này có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương. Theo đó, sản phẩm OCOP được đánh giá theo 5 hạng, trong đó hạng 5 sao là cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Tổng kinh phí thực hiện các đề án thuộc Chương trình OCOP dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


Thùy Trang


Các tin khác:
Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững  (29/06/2020)
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020  (25/06/2020)
Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh  (13/05/2020)
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  (21/04/2020)
Chương trình hành động phòng, chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp  (17/02/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

d8a837fa-ef56-4fb5-b36f-44081860dd8e

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: