Đề án


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày đăng: 04/01/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2478/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào với các hình thức phong phú, đa dạng; góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về Phong trào và trách nhiệm thực hiện Phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;  góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đề án sẽ triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào; thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào xây dựng: “Người tốt, việc tốt”; “Gia đình văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào: “Gương sáng văn hóa”; “Gia đình văn hóa” tiêu biểu; “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” tiêu biểu và tương đương; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tiêu biểu; “Doanh nhân văn hoá” tiêu biểu.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030  (26/06/2020)
Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long  (16/06/2020)
Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn TP Cần Thơ  (09/04/2020)
Tăng cường lưu trữ tài liệu của CQNN dưới dạng điện tử  (06/04/2020)
Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  (31/03/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

7612ea2d-c04a-47fd-abde-8eee50909405

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: