Đề án


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn TP Cần Thơ
Ngày đăng: 09/04/2020

Lượt xem: 1


UBND thành phố vừa ban hành đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn TP Cần Thơ.

Mục tiêu của Đề án là ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch, hình thành cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tập trung; bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hiện đại hóa công tác đăng ký hộ tịch, tiến tới đăng ký trực tuyến; bảo đảm kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

Theo đó, tiếp tục sử dụng, nâng cấp thiết bị sẵn có tại các đơn vị, bảo đảm kế thừa, tiết kiệm chi phí đầu tư; tận dụng hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước TP Cần Thơ và tận dụng hạ tầng máy chủ ảo hóa tại Trung tâm dữ liệu thành phố để triển khai hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch; sử dụng triệt để năng lực của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch hiện nay trên cơ sở cân đối, bố trí đủ biên chế và căn cứ vào nhu cầu đăng ký hộ tịch, đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch (Cấp tỉnh, huyện, xã) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hộ tịch và kỹ năng sử dụng phần mềm, quản trị hệ thống, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu...

File kèm

 


Phạm Nga


9025310f-83f4-42b0-9c28-41c14e474493

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready