Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020
Ngày đăng: 05/09/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh vừa ban hành Chương trình phối hợp hoạt động năm học 2019 – 2020.

Chương trình nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong trường học thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Đồng thời, phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội.

Nội dung hoạt động phối hợp gồm: Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 29-NQTW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề nghiệp, việc làm; hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tiếp tục tăng cường quảng bá các chương trình học bổng do Bộ GD&ĐT quản lý và các chương trình học bổng của Chính phủ, tổ chức nước ngoài đến học sinh, sinh viên; nâng cao kiến thức về sức khỏe; nhận thức, ý thức, kỹ năng sử dụng, bảo quản các nhà vệ sinh và công trình nước sạch của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên về bảo vệ môi trường. Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh và các công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục;…

Theo đó, các sở GD&ĐT và tỉnh/thành đoàn tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động của năm học 2019 – 2020 và gửi kế hoạch phối hợp về Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn trước ngày 25/9/2019. Thống nhất các hoạt động tại địa phương theo quy mô cấp tỉnh, huyện; chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tham gia các hoạt động cấp tỉnh, toàn quốc do tỉnh, Trung ương chỉ đạo. Phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của cơ sở giáo dục cụ thể hóa Chương trình phối hợp này; tiến hành kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện theo từng học kỳ.

Các phòng GD&ĐT và tổ chức Đoàn cùng cấp tiến hành sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học 2019 - 2020; xây dựng báo cáo chung việc thực hiện Chương trình phối hợp và gửi về sở GD&ĐT và tỉnh/thành đoàn trước ngày 15/6/2020.

Các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn trong các cơ sở giáo dục căn cứ Chương trình phối hợp để xây dựng kế hoạch, lồng ghép triển khai trong chương trình hoạt động năm học; bố trí kinh phí, phân công các ban, phòng, khoa, đơn vị chủ trì tham mưu, phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục theo quy định. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng Chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để tham mưu và thực hiện có hiệu quả. Triển khai nội dung phù hợp, sử dụng hiệu quả thời gian sinh hoạt ngoại khóa (02 tiết/tháng) cho các hoạt động Đoàn, Đội.


Thùy Trang


Các tin khác:
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm giai đoạn 2021-2030  (09/09/2020)
Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025  (06/08/2020)
UBND thành phố ban hành Chương trình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020  (05/08/2020)
Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững  (29/06/2020)
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020  (25/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

1a243341-a3eb-4389-98b3-327e44924e1b

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: