Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030
Ngày đăng: 09/10/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1320/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Mục tiêu của Chương trình nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, tập trung xây dựng và phát triển Thương hiệu Việt Nam gắn với các giá trị tích cực, nổi trội của Thương hiệu sản phẩm, góp phần tăng giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam bình quân 20% mỗi năm theo thống kê, đánh giá của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới. Cùng với đó, có trên 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam; mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới; 90% số lượng doanh nghiệp trên cả nước có nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư; 100% sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Chương trình triển khai các nội dung như sau: Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư; Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình; Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng, định hướng nội dung Chương trình phù hợp với các điều kiện thực tế của ngành, địa phương.

Quyết định số 1320/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019.

 


Thùy Trang


Các tin khác:
Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững  (29/06/2020)
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020  (25/06/2020)
Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh  (13/05/2020)
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  (21/04/2020)
Chương trình hành động phòng, chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp  (17/02/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

7d61720b-8999-476c-ba67-648671e9103b

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: