Đề án


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025
Ngày đăng: 21/05/2018

Lượt xem: 1


Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 522/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

Theo đó, đề án đề ra mục tiêu đến năm 2020, 55% trường trung học cơ sở và 60% trường trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của địa phương; đối với các trường ở địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 50% đối với cả hai cấp học trên; phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các trường dạy nghề trình độ sơ cấp và trung cấp; 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được học các trường dạy nghề trình độ cao đẳng;…

Với mục tiêu tạo ra bước đột phá về chất lượng giáo dục, đề án đưa ra nhiệm vụ đổi mới nội dung thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường: Đối với chương trình phổ thông hiện hành: Đổi mới nội dung theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi; tăng cường thực hành; bổ sung, cập nhật các nội dung hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn. Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới: Chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong chương trình học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (giáo dục STEM); chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngoài ra, đề án cũng nêu rõ sẽ xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại một số địa phương đại diện cho các vùng kinh tế, trong đó áp dụng phương thức hướng nghiệp tiên tiến, có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp.

 


Thùy Trang


063448f8-6ac0-4653-a489-4d01fef27df3

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready