Đề án


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến năm 2020
Ngày đăng: 16/11/2017

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 1703/QĐ-MTTW-BTT về việc phê duyệt Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến năm 2020.

Mục tiêu của dự án là huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, ngừa tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng phạm tội nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm tội tại các địa bàn dân cư; xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể, hàng năm có từ 90 – 100% các khu dân cư và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đến năm 2020, 90% khu dân cư trên toàn quốc có ít nhất 01 hình thức tiếp nhận thông tin; 100% số khu dân cư có ít nhất 01 tổ hòa giải và 01 mô hình “Tự quản về phòng chống tội phạm” hoạt động có hiệu quả; 100% các khu dân cư có tài liệu và được tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phấn đấu hằng năm, ít nhất 50% cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, người đứng đầu các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã; Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn của các tổ chức thành viên ở cộng đồng dân cư được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận động phòng, chống tội phạm.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đưa ra các giải pháp sau: Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền; củng cố hệ thống tiếp nhận và xử lý tin báo tốc giác tội phạm; tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua các diễn đàn về an ninh trật tự; xây dựng và nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự ở khu dân cư; phối hợp với ngành chức năng xây dựng cơ chế khuyến khích cho người có thành tích tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; phối hợp tổ chức tư vấn tâm lý, đào tạo tay nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; bồi dưỡng kỹ năng vận động, thuyết phục, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên; tăng cường biểu dương, tôn vinh, đánh giá sơ kết, tổng kết các hoạt động; tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ sở.

File đính kèm

 


Thùy Trang


Các tin khác:
Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến 2025  (09/09/2020)
Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông  (07/09/2020)
Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam  (29/07/2020)
Phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030  (22/07/2020)
Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030  (26/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

96b6a08e-ccde-4ec2-ae1e-86e4ecba26a5

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: