Đề án


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội
Ngày đăng: 13/06/2018

Lượt xem: 1


Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách An sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.

Mục tiêu đến năm 2020 là ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, giải quyết chính sách, chi trả cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội kịp thời, công khai và minh bạch; hoàn thiện cơ sở pháp lý, triển khai cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử để tích hợp, giúp người dân thụ hưởng thuận lợi các chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội gồm thông tin cơ bản về công dân Việt Nam là đối tượng của các chính sách: trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, BHXH, BHYT và BHTN.

Trong giai đoạn 2017 – 2018, sẽ tiến hành hỗ trợ thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử tại 1 – 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, dự kiến là Quảng Ninh, Cần Thơ /Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2019 – 2020, tiến hành hỗ trợ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử cho công dân Việt Nam là đối tượng của an sinh xã hội.


Thùy Trang


9f2c6d8a-cacd-46fb-8fb0-fef203671a59

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready