Vùng, địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Cần Thơ năm 2012
Ngày đăng: 08/06/2012

Lượt xem:


Ủy ban nhân dân thành phố vừa có kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Cần Thơ năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Thông tin, quảng bá về lịch sử, đất nước, con người, thành tựu của đất nước và thành phố Cần Thơ; những tiềm năng phát triển của thành phố đến các quốc gia, tổ chức và bạn bè trên thế giới; thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ra thế giới và thế giới vào Việt Nam.

2. Tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố.

3. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại của thành phố hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Chú trọng các hoạt động thông tin ngoại giao nhân dân nhằm góp phần tăng cường và củng cố tình hữu nghị với nhân dân các nước trong khu vực và thế giới.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2012:

1. Hoạt động ngoại giao nhân dân:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố; nâng cao chất lượng hoạt động giao lưu, đoàn kết hữu nghị của các Hội Hữu nghị trực thuộc; thực hiện góc tuyên truyền tại Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố nhằm tuyên truyền, quảng bá về thành phố Cần Thơ; đẩy mạnh chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và thông tin danh mục vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước, các tổ chức phi Chính phủ và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố; nâng cao trình độ hiểu biết, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động thông tin đối ngoại; xây dựng thái độ ứng xử, giao tiếp văn minh lịch sự với người nước ngoài; tham gia tích cực các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước; ủng hộ phong trào dân chủ, hòa bình và tiến bộ trên thế giới.

2. Hoạt động hợp tác - đầu tư với các tổ chức, thành phố trên thế giới, đặc biệt là những thành phố đã có quan hệ hợp tác với thành phố Cần Thơ:

- Củng cố và phát triển tốt mối quan hệ với các cơ quan đã có mối quan hệ sẵn có, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài.

- Triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự hợp tác - đầu tư với các thành phố, địa phương của các nước trên thế giới, nhất là các địa phương đã kết nghĩa với thành phố Cần Thơ.

- Thường xuyên quan tâm, gặp gỡ, hỗ trợ và trao đổi thông tin với các đối tác nước ngoài; trợ giúp họ hoạt động làm ăn hiệu quả tại thành phố Cần Thơ trên tinh thần hợp tác thân thiện, đôi bên cùng có lợi. Đồng thời thường xuyên thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý, ngăn chặn kịp thời các tổ chức lợi dụng chủ trương, chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước chống phá cách mạng và các hoạt động phi pháp khác.

3. Thực hiện Chương trình vận động người Việt Nam ở nước ngoài:

- Xây dựng Chương trình công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền để kiều bào ta ở nước ngoài hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố Cần Thơ.

- Xây dựng cơ chế chính sách nhằm thu hút nhân tài và nguồn vốn của người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc và đầu tư tại thành phố.

4. Xây dựng, quảng bá thành phố Cần Thơ ra thế giới:

- Quảng bá hình ảnh con người Cần Thơ cùng những tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác đầu tư của thành phố trên các kênh thông tin đại chúng của địa phương và cả nước; qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao; xây dựng các chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn Cần Thơ; duy trì các hoạt động, sự kiện quốc tế lớn tổ chức tại Cần Thơ; các hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế về thương mại, du lịch; tham gia các cuộc triển lãm ảnh quốc tế, biểu diễn nghệ thuật với chủ đề về con người và vùng đất đồng bằng sông Cửu Long.

- Nâng cấp, mở rộng Cổng thông tin điện tử thành phố với ít nhất thêm 01 ngôn ngữ thông dụng (ngoài ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh), kết nối với các website của Bộ, ngành trung ương và địa phương khác.

- Nâng cao chất lượng kênh phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ bằng tiếng Anh và tiếng Khmer; đưa sóng phát thanh và truyền hình của Đài lên vệ tinh và trên các kênh truyền hình cáp quốc gia; xây dựng đề án và triển khai thực hiện kênh truyền hình trực tuyến (qua Internet) bằng tiếng Việt và một số tiếng thông dụng khác (có phụ đề) để quảng bá thành phố Cần Thơ ra thế giới.

- Tuyên truyền, quảng bá thông qua việc tổ chức các đoàn Cần Thơ ra nước ngoài và nước ngoài vào Cần Thơ; tiếp tục duy trì và phát triển tốt mối quan hệ hữu nghị giữa Cần Thơ với các địa phương khác thuộc các nước trên thế giới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Công tác thông tin đối ngoại là một nhiệm vụ quan trọng, được thể hiện tại Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tranh thủ sự hỗ trợ và chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại cho mạng lưới làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ xây dựng và kiện toàn mạng lưới làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố.

- Quản lý, nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố cả về nội dung thông tin lẫn hình thức; kỹ thuật luôn đạt chất lượng nhằm thu hút sự chú ý, từ đó nâng cao mức truy cập thông tin.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình đầu tư và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại, nhất là các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; cập nhật thông tin liên quan và in lại quyển “Cần Thơ tiềm năng và cơ hội đầu tư”.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư nước ngoài của thành phố kết hợp kêu gọi đầu tư và quảng bá hình ảnh Cần Thơ, giới thiệu những nét văn hóa, ẩm thực địa phương, qua đó phát triển mối quan hệ giao lưu văn hóa và du lịch.

- Tuyển chọn nghệ sĩ, diễn viên nòng cốt tham gia dàn dựng các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long tham gia biểu diễn, học tập kinh nghiệm các nước lân cận.

- Phối hợp tham gia triển lãm du lịch quốc tế ITE tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, và Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch quốc tế “Bốn quốc gia - Một điểm đến” gồm Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar.

- Phối hợp phát hành các ấn phẩm quảng bá, phim giới thiệu hình ảnh, tiềm năng du lịch Cần Thơ bằng hai thứ tiếng Việt - Anh hoặc Việt - Pháp.

4. Sở Ngoại vụ:

- Tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của thành phố đến các đoàn ngoại giao (Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán các nước) và các đoàn khách quốc tế khác.

- Hướng dẫn, giới thiệu các cơ quan báo chí nước ngoài đến ghi hình về cảnh đẹp, địa điểm du lịch…trên địa bàn thành phố và các hoạt động khác như: tình hình sản xuất lương thực, thủy sản, công tác về biến đổi khí hậu…

- Tổ chức hội nghị Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Tập huấn ngắn hạn về kiến thức đối ngoại cho cán bộ các sở, ban, ngành thành phố.

- Giao lưu và biểu diễn văn hóa nghệ thuật với Cộng hòa Pháp và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Xây dựng giao diện bằng tiếng Anh đối với website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; nâng cao năng lực tiếng Anh của các tư vấn viên của Call-center ở Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có thể tư vấn trực tiếp bằng tiếng Anh trên điện thoại các vấn đề về lao động, việc làm, nghề nghiệp và quan hệ lao động thông qua tổng đài 1088; bổ sung chuyên mục “Cần Thơ hôm nay” và “Hướng về Tổ quốc” tại website của Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phục vụ cho người Việt Nam, chủ yếu là người Cần Thơ đang lao động, học tập và sinh sống ở nước ngoài. Thông qua kênh thông tin truyền miệng để giới thiệu về địa chỉ website và các chuyên mục đã nêu đến các công dân mạng là đối tượng phục vụ vừa nêu; xây dựng lại và triển khai thực hiện chương trình giáo dục định hướng cho lao động Cần Thơ chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài; cung cấp miễn phí tài liệu thông tin chính thức về thành phố Cần Thơ cho người lao động Cần Thơ đi làm việc ở nước ngoài.

- Tổ chức các lớp giáo dục kiến thức cho phụ nữ muốn làm việc và sinh sống ở nước ngoài, cũng như những phụ nữ chuẩn bị kết hôn với người nước ngoài về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, pháp luật….

6. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Mở rộng một số nội dung chính thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ của trang thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tại tên miền www.canthostnews.vn sang ngôn ngữ tiếng Anh để tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài có điều kiện tiếp cận với lĩnh vực Khoa học và Công nghệ của thành phố Cần Thơ cũng như của Việt Nam.

- Tạo lập (dịch qua ngôn ngữ tiếng Anh) và nhận chuyển giao một số cơ sở dữ liệu về Khoa học và Công nghệ của nước ngoài từ các nguồn trong và ngoài nước để giúp các tổ chức, cá nhân trong nước có điều kiện tiếp cận với các nguồn thông tin về Khoa học và Công nghệ tiên tiến của nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có điều kiện tiếp cận với tình hình hoạt động nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của thành phố.

- Tổ chức hội thảo trực tuyến để trao đổi các thông tin, kết quả nghiên cứu ứng dụng về Khoa học và Công nghệ với sự tham gia của các cơ quan quản lý, các Viện, trường, bệnh viện trong và ngoài nước.

7. Công an thành phố, Cảng vụ, Hải quan, Sở Ngoại vụ:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc theo dõi, quản lý việc nhập khẩu, xuất khẩu sách, báo, tạp chí, băng đĩa hình, tiếng có nội dung về thành phố, phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân thành phố về những thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thành phố.

8. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động giao lưu, đoàn kết hữu nghị của các  Hội Hữu nghị trực thuộc; cung cấp Tạp chí Hữu nghị cho các Hội Hữu nghị trực thuộc.

- Tổ chức các cuộc họp mặt hữu nghị nhân ngày Quốc khánh các nước mà Cần Thơ có Hội Hữu nghị.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

- Thực hiện tốt công tác tổng hợp tình hình, cập nhật thông tin tuyên truyền đối ngoại.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại.

- Xây dựng góc thông tin tuyên truyền tại Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố để trưng bày hình ảnh, đất nước, con người của nước bạn cho nhân dân Cần Thơ đến xem, tìm hiểu và ngược lại.

- Thực hiện website thông tin đối ngoại Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố nhằm thông tin, quảng bá về lịch sử, hình ảnh và con người, tiềm năng, các dự án kêu gọi hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực của thành phố, những thành tựu trong công tác đổi mới của thành phố ra thế giới và thế giới vào thành phố.

9. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch:

- Hợp đồng với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thành tựu và danh mục các dự án mời gọi đầu tư của thành phố.

- Thiết kế và in ấn tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

10. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan lên kế hoạch đảm bảo ngân sách phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại năm 2012, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố.

11. Báo, Đài địa phương:

Thông qua các loại hình báo chí, xây dựng chuyên trang, chuyên đề… về hoạt động thông tin đối ngoại để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của thành phố; bám sát chỉ đạo của thành phố trong thông tin đối ngoại, thể hiện đậm nét diện mạo của thành phố, những nỗ lực, thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Mở trang tiếng Anh cho chuyên mục “Cần Thơ trên đường hội nhập” trên Báo Cần Thơ điện tử; nâng cấp Báo Cần Thơ điện tử.

- Xây dựng hộp thông tin và đọc báo Cần Thơ miễn phí nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân đến đọc miễn phí Báo Cần Thơ, qua đó tăng cường quảng bá tờ báo, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Các Sở, ngành căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động của đơn vị mình gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, thông qua Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 10 năm 2011; đồng thời có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đến công tác thông tin đối ngoại có nhiệm vụ báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc báo cáo đột xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2012, đồng thời đề xuất kiến nghị các biện pháp để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đề ra./.

                                                                     

 14052b48-9c84-48ab-b50e-47a8ff6cae6c

Tiêu đề bài viết: Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Cần Thơ năm 2012 . Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang