Chương trình công tác của UBND thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chương trình công tác tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 05/01/2022

Lượt xem:


UBND thành phố ban hành Chương trình số 21/CTr-UBND về công tác tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ.

1. Hoạt động trọng tâm của UBND thành phố

Stt

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố

1

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2021

Sở KH&ĐT; Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

2

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59- NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở KH&ĐT; Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

3

Chỉ đạo thực hiện chương trình số 03-CTr/TU ngày 04/11/2020 thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở KH&ĐT; Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

4

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Sở KH&ĐT, Sở Tài chính; Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

5

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý, điều hành của thành phố đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế

Sở KH&ĐT; Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

6

Chỉ đạo hỗ trợ giải quyết khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn thành phố

Sở KH&ĐT; Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

7

Chỉ đạo thể chế hóa các Nghị quyết của HĐND thành phố được thông qua

Cơ quan chuyên môn

8

Chỉ đạo đối thoại công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra theo lĩnh vực phụ trách

Thanh tra TP, Văn phòng UBND TP

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố

1

Chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sở Y tế; Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

2

Chỉ đạo công tác lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Sở KH&ĐT; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

3

Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội

Công an TP

4

Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ

Công an TP

5

Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Công an TP

6

Chỉ đạo triển khai Chương trình/Kế hoạch chuyển đổi số thành phố

Sở TT&TT 

7

Chỉ đạo công tác đầu tư dự án: xây dựng phần mềm nền tảng, điều hành và hạ tầng cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Sở TT&TT 

8

Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; xử lý kịp thời các nội dung thông tin sai sự thật trên báo chí, mạng xã hội,...

Sở TT&TT 

9

Chỉ đạo tổ chức họp báo 6 tháng cuối năm 2021

Sở TT&TT 

10

Chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành việc tinh giản biên chế theo lộ trình, kế hoạch đề ra

Sở Nội vụ; Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

11

Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Sở Nội vụ

12

Chỉ đạo công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ và triển khai thực hiện đề án “bảo đảm quốc phòng” trên địa bàn

Bộ Chỉ huy quân sự TP; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

13

Chỉ đạo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021

Bộ Chỉ huy quân sự TP; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

14

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nối thông tin với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam và cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại các nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Ngoại vụ

15

Chỉ đạo kiểm tra tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021

Ban Dân tộc

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

1

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030

Sở Y tế; Sở LĐ-TB&XH, UBND quận, huyện

2

Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Công an TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải; Sở, ban, ngành liên quan

3

Chỉ đạo kiểm tra, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sở VHTTDL; Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

4

Chỉ đạo công tác hoạt động trở lại của các cơ sở du lịch trên địa bàn thành phố với khẩu hiệu “Du lịch Cần Thơ - an toàn, hấp dẫn”

Sở VHTTDL, Sở Y tế; Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

5

Chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học phù hợp với tình hình dịch COVID-19

Sở GD&ĐT; UBND quận, huyện

6

Chỉ đạo Báo cáo kết quả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Sở LĐ-TB&XH, UBND quận, huyện

7

Chỉ đạo tăng cường thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế đảm bảo đạt kế hoạch

Bảo hiểm Xã hội thành phố; Sở Y tế, UBND quận, huyện

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố

1

Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2021 -2025  

Sở KH&CN; Sở, ngành liên quan

2

Chỉ đạo thẩm định, nghiệm thu các đề tài KH&CN để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống

Sở KH&CN; Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

3

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”

Sở NNPTNT

4

Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khôi phục phát triển chăn nuôi, thủy sản và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Sở NNPTNT

5

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học và tạo giống, xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản

Sở NNPTNT

6

Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, giông lốc, sạt lở bờ sông

Sở NNPTNT

7

Chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động vận tải, thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp vận tải

Sở Giao thông vận tải

8

Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; chấn chỉnh công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính qua các đợt kiểm tra

Sở Tư pháp

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố

1

Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát đầu tư, quản lý chất lượng công trình

Sở Xây dựng

2

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng; UBND quận, huyện 

3

Chỉ đạo công tác lập điều chỉnh và trình phê duyệt điều chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Xây dựng

4

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ; chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Sở Tài nguyên và Môi trường

5

Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

Chỉ đạo thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phát sinh do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế

7

Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

8

Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra TP

9

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Thanh tra TP

10

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ

Thanh tra TP

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố

1

Chỉ đạo công tác thu, chi và điều hành ngân sách nhà nước năm 2021

Sở Tài chính

2

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2022

Sở Tài chính

3

Chỉ đạo công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố

Sở KH&ĐT; Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

4

Chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách, chống thất thu, tăng cường thu nợ đọng thuế, quyết tâm phấn đấu thu đạt kế hoạch đề ra; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bố trí, sử dụng ngân sách minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định

Cục Thuế, Sở Tài chính; Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện 

5

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của các chợ, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng bình ổn

Sở Công Thương, Sở GTVT, Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ; Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện 

6

Chỉ đạo tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Sở Công Thương

7

Chỉ đạo tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất công nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Sở Công Thương; Sở, ngành, UBND quận, huyện

8

Chỉ đạo công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về đầu cơ, găm hàng, tăng giá; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Sở Công Thương

9

Chỉ đạo tăng cường xúc tiến đầu tư ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ; rà soát, đề suất bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ

Sở Công Thương; Sở, ngành, UBND quận, huyện

 

2. Ban hành các văn bản

Stt

Văn bản

Cơ quan tham mưu

Chỉ thị

1

Phát động phong trào thi đua năm 2022

Sở Nội vụ

2

Tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022

Sở Công Thương

Quyết định

1

Ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Cần Thơ năm 2022

Sở TT&TT

2

Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  

Sở TT&TT

3

Ban hành Kế hoạch thuê dịch vụ phòng, chống mã độc tập trung dành cho các cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ

Sở TT&TT

4

Danh mục đặt hàng Chương trình truyền hình năm 2022

Sở TT&TT

5

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Sở KH&ĐT

6

Ban hành chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Sở KH&CN

7

Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang (thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/02/2014)

Sở Xây dựng

8

Phân công, phân cấp quản lý đường đô thị (thay thế Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010)

Sở Xây dựng

9

Phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Bộ Chỉ huy quân sự TP

10

Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Sở LĐ-TB&XH

11

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các quận, huyện

Sở Tài chính

12

Phê duyệt danh sách người có uy tín (bổ sung, thay thế) năm 2022 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc

Kế hoạch

1

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Sở Nội vụ

2

Thực hiện chương trình phát triển thanh niên năm 2021 - 2025

Sở Nội vụ

3

Công tác cải cách hành chính năm 2022; tuyên truyền cải hành chính năm 2022; kiểm tra cải cách hành chính năm 2022

Sở Nội vụ

4

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử năm 2022

Sở TT&TT

5

Ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Sở KH&CN

6

Hiệp đồng giao nhận quân năm 2022

Bộ Chỉ huy quân sự TP

7

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thanh tra TP


Kim Xuyến


5838bfba-d1ec-4c67-a47f-e68daafd590e

Tiêu đề bài viết: Chương trình công tác tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang