Danh sách chậm, muôn trong giải quyết TTHC, DVC


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 03/2023
Ngày đăng: 31/03/2023

Lượt xem:


Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trích xuất Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công định kỳ hàng tháng.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 4180/UBND-KSTT ngày 19/10/2022 về triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong tháng 03/2023, Cần Thơ có 51 hồ sơ trễ hạn, cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường trễ hạn 17 hồ sơ, Sở Tư pháp 14 hồ sơ, Sở Giao thông vận tải trễ hạn 01 hồ sơ, UBND quận Cái Răng trễ hạn 02 hồ sơ, UBND huyện Thới Lai trễ hạn 02 hồ sơ, UBND quận Ô Môn trễ hạn 01 hồ sơ, UBND xã trung Hưng trễ hạn 05 hồ sơ, UBND Thị trấn Vĩnh Thạnh trễ hạn 01 hồ sơ,  UBND xã Thạnh Lợi trễ 01 hồ sơ, UBND phường Hưng Phú trễ 03 hồ sơ, UBND phường Hưng Thạnh trễ hạn 03 hồ sơ (số liệu từ ngày 15 tháng 02 năm 2023 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023).

Danh sách chi tiết Cơ quan và cán bộ, công chức chậm, muộn trong giải quyết TTHC, DVC tháng 03 năm 2023 kèm theo Công văn số 1055/VPUB-KSTT ngày 27/3/2023 của Văn phòng UBND thành phố.


Minh Trang


Các tin khác:
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 08/2023  (27/08/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 07/2023  (01/08/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 06/2023  (07/07/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 05/2023  (29/05/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 04/2023  (26/04/2023)

84d9c8ff-0d40-4999-a431-224c7912719d

Tiêu đề bài viết: Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 03/2023. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Minh Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang