Danh sách chậm, muôn trong giải quyết TTHC, DVC


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 04/2023
Ngày đăng: 26/04/2023

Lượt xem:


Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trích xuất Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết TTHC, dịch vụ công định kỳ hàng tháng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 4180/UBND-KSTT ngày 19/10/2022 về triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, trong tháng 04/2023, thành phố Cần Thơ có 46 hồ sơ trễ hạn. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường trễ hạn 05 hồ sơ, Sở Giao thông vận tải trễ hạn 03 hồ sơ, Sở Y tế trễ hạn 01 hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng trễ hạn 12 hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ trễ hạn 05 hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy trễ hạn 03 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Thới Xuân trễ hạn 04 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Trung Hưng trễ hạn 08 hồ sơ, Ủy ban nhân dân Thị trấn Thới Lai trễ hạn 03 hồ sơ,  Ủy ban nhân dân phường An Thới trễ 01 hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường Lê Bình trễ 01 hồ sơ (số liệu từ ngày 15 tháng 03 năm 2023 đến ngày 14 tháng 4 năm 2023).

Danh sách chi tiết Cơ quan và cán bộ, công chức chậm, muộn trong giải quyết TTHC, DVC tháng 04/2023 kèm theo Công văn số 1494/VPUB-KSTT ngày 25/4/2023 của Văn phòng UBND thành phố.


Minh Trang


8fe4bb7d-9ff2-4f4d-8628-255b87162130

Tiêu đề bài viết: Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 04/2023. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Minh Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang