Danh sách chậm, muôn trong giải quyết TTHC, DVC


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 01/2023
Ngày đăng: 03/02/2023

Lượt xem:


Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 4180/UBND-KSTT ngày 19/10/2022 về triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trích xuất Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công định kỳ tháng 01 năm 2023. Cụ thể như sau:

Tháng 01 năm 2023, thành phố Cần Thơ có 157 hồ sơ trễ hạn. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường trễ hạn 133 hồ sơ, Sở Công thương trễ hạn 01 hồ sơ, Sở Giao thông vận tải trễ hạn 03 hồ sơ, Sở Y tế trễ hạn 02 hồ sơ, UBND quận Cái Răng trễ hạn 02 hồ sơ, UBND huyện Cờ Đỏ trễ hạn 02 hồ sơ, UBND huyện Thới Lai trễ hạn 01 hồ sơ, UBND phường Thuận Hưng trễ hạn 01 hồ sơ, UBND Thị trấn Thới Lai trễ hạn 03 hồ sơ, UBND xã Đông Thuận trễ 02 hồ sơ, UBND xã Trường Xuân B trễ 02 hồ sơ, UBND xã Thạnh Mỹ trễ hạn 02 hồ sơ, UBND xã Thạnh Lộc trễ hạn 01 hồ sơ, UBND phường Tân Phú trễ hạn 01 hồ sơ, UBND phường Hưng Thạnh trễ hạn 01 hồ sơ (số liệu từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/01/2023).

Danh sách chi tiết cơ quan và cán bộ, công chức chậm, muộn trong giải quyết TTHC, DVC tháng 01 năm 2023 kèm theo Công văn số 325/VPUB-KSTT ngày 02/02/2023 của Văn phòng UBND thành phố.


Minh Trang


f3e1ba50-c8f5-4100-a587-6c79522c9bbd

Tiêu đề bài viết: Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 01/2023. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Minh Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang