Danh sách chậm, muôn trong giải quyết TTHC, DVC


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 10/2022
Ngày đăng: 25/11/2022

Lượt xem: 1


Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4180/UBND-KSTT ngày 19 tháng 10 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trích xuất Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công định kỳ hàng tháng.

Cụ thể, tháng 10 năm 2022, thành phố Cần Thơ có 87 hồ sơ trễ hạn. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường trễ hạn 26 hồ sơ, Sở Tư pháp trễ hạn 05 hồ sơ, Sở Giao thông vận tải trễ hạn 01 hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trễ hạn 02 hồ sơ, Sở Y tế trễ hạn 08 hồ sơ, Thanh tra thành phố trễ hạn 01 hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng trễ hạn 03 hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ trễ hạn 02 hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai trễ hạn 02 hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường Thuận Hưng trễ hạn 03 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Thới Xuân trễ hạn 01 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Trung Hưng trễ hạn 02 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Giai Xuân trễ hạn 01 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Trường Thắng trễ hạn 02 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân A trễ hạn 03 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc trễ hạn 03 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ trễ hạn 09 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình trễ hạn 01 hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường Thới An Đông trễ hạn 01 hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường Hưng Phú trễ hạn 10 hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường Hưng Thạnh trễ hạn 01 hồ sơ.

Danh sách chi tiết Cơ quan và cán bộ, công chức chậm, muộn trong giải quyết TTHC, DVC tháng 10 năm 2022 kèm theo Công văn số 4101/VPUB-KSTT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.


Minh Trang


Các tin khác:
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 05/2023  (29/05/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 04/2023  (26/04/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 03/2023  (31/03/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 02/2023  (28/02/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 01/2023  (03/02/2023)

598166f2-537b-4e78-a593-004185bc100a

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang