Danh sách chậm, muôn trong giải quyết TTHC, DVC


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 11/2022
Ngày đăng: 28/12/2022

Lượt xem: 1


Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 4180/UBND-KSTT ngày 19/10/2022 về triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trích xuất Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công định kỳ tháng 11/2022.

Cụ thể, tháng 11/2022, thành phố Cần Thơ có 95 hồ sơ trễ hạn. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường trễ hạn 42 hồ sơ, Sở Tư pháp trễ hạn 21 hồ sơ, Sở Giao thông vận tải trễ hạn 08 hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trễ hạn 01 hồ sơ, Sở Công thương trễ 02 hồ sơ, Sở Y tế trễ hạn 04 hồ sơ, UBND quận Cái Răng trễ hạn 01 hồ sơ, UBND huyện Vĩnh Thạnh trễ hạn 01 hồ sơ, UBND xã Trung Hưng trễ hạn 04 hồ sơ, UBND thị trấn Vĩnh Thạnh trễ hạn 01 hồ sơ, UBND xã Thạnh Mỹ trễ hạn 05 hồ sơ, UBND xã Thạnh Tiến trễ hạn 01 hồ sơ, UBND phường Hưng Phú trễ hạn 02 hồ sơ, UBND phường Hưng Thạnh trễ hạn 01 hồ sơ.

Danh sách chi tiết Cơ quan và cán bộ, công chức chậm, muộn trong giải quyết TTHC, DVC tháng 11 năm 2022 kèm theo Công văn số 4518/VPUB-KSTT ngày 28/12/2022 của Văn phòng UBND thành phố.


Minh Trang


Các tin khác:
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 05/2023  (29/05/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 04/2023  (26/04/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 03/2023  (31/03/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 02/2023  (28/02/2023)
Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 01/2023  (03/02/2023)

d18c1b96-a276-4b74-a7d1-d2cfa5c72cdd

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang