Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở
Ngày đăng: 26/05/2023

Lượt xem:


Ngày 26/5, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Mục đích nhằm xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước; các quận, huyện; xã, phường, thị trấn trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật; đồng thời, nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc thi hành Luật.

Kế hoạch nêu ra những nội dung thực hiện gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật; tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật; trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật; tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật.

Tổ chức thực hiện, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành thành phố, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố và các quận, huyện; xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này. Hàng năm, trước ngày 01 tháng 12, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ theo quy định.

Các sở, ban ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý. Hàng năm, trước ngày 15 tháng 11 hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.


Tuấn Kiệt


Các tin khác:
Tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ năm 2023 tại Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Nam - Chi nhánh Miền Tây  (25/09/2023)
Tổ chức diễu hành xe hoa nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương  (23/09/2023)
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam  (19/09/2023)
Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  (19/09/2023)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới  (18/09/2023)

c029d5a7-5794-4873-889f-e8aed268b5ce

Tiêu đề bài viết: Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Tuấn Kiệt.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang