Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất Iượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023
Ngày đăng: 30/03/2023

Lượt xem:


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu nhằm triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030,... nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của Nhân dân, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Kế hoạch, kết quả và chỉ số cần đạt gồm: Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại B được nâng lên loại A tăng 10% so với năm 2022 và tiếp tục duy trì không có cơ sở xếp loại c. Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc diện ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, phấn đấu duy trì và đạt 100%; trong năm 2023, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm dưới 3%; tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu nông sản, thủy sản (làm sẵn, ăn liền) tăng 10% so với năm 2022; diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP (hoặc tương đương) phấn đấu tăng từ 5-10%/năm so với năm 2022; tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 10% so với năm 2022; 100% văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm được rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành trung ương; tất cả các quận, huyện và thành phố được rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp quản lý; 100% cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau: Rà soát, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, nguồn lực quản lý, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; tiếp tục rà soát, góp ý hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm hài hòa với các chuẩn mực quốc tế; đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy đinh về pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm; thống kê, cập nhật đầy đủ danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố; chủ động giám sát, cảnh báo, thanh tra, kiểm tra đột xuất; triển khai các hoạt động hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023; triển khai Chương trình phối hợp về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2022-2025; chủ động kịp thời xử lý sự cố an toàn thực phẩm, chỉ đạo các Sở ngành, địa phương duy trì đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về những hành vi phạm an toàn thực phẩm.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các Kế hoạch, chương trình, dự án, đề án có liên quan để đạt được các mục tiêu đề ra; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương liên quan về an toàn thực phẩm, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Cập nhật và triển khai kịp thời các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thông tin thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm tại Việt Nam và nước xuất khẩu.


Phương Thảo


Các tin khác:
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  (29/09/2023)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ  (28/09/2023)
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam  (28/09/2023)
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài  (27/09/2023)
Phòng, chống bệnh viêm gan vi rút tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025  (27/09/2023)

381c3e7e-c65a-42c0-9583-4a6aa19bd430

Tiêu đề bài viết: Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất Iượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang