Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 26/05/2023

Lượt xem:


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm hướng tới đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; thành phố Cần Thơ phấn đấu có ít nhất 01 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận, số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số; phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch; phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù; xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố; ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; triển khai hiệu quả Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 về việc phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Để đạt mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch và đảm bảo kết nối với các tuyến du lịch trọng điểm của vùng, địa phương; phát triển sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng thế mạnh của địa phương; phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng; truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn; xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố theo quy định. 


Phương Thảo


Các tin khác:
Tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ năm 2023 tại Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Nam - Chi nhánh Miền Tây  (25/09/2023)
Tổ chức diễu hành xe hoa nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương  (23/09/2023)
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam  (19/09/2023)
Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  (19/09/2023)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới  (18/09/2023)

bedcda14-eeaf-4758-b467-910d909a366c

Tiêu đề bài viết: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang