Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Ngày đăng: 24/03/2023

Lượt xem:


Ngày 24/3, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng các quy định về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị

Qua đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của chính quyền, lãnh đạo các cấp về phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị nhằm phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Yêu cầu cuộc thi phải tổ chức nghiêm túc, khách quan, công bằng, thiết thực, hiệu quả; Bám sát Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan phải được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Về nội dung cuộc thi bao gồm: Kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan...

Đối tượng dự thi bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo,Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật phần mềm và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 7 (thời gian cụ thể do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định) với hình thức trực tuyến; người dự thi đăng nhập vào địa chỉ: plpctn.gov.vn để trả lời Bộ câu hỏi trắc nghiệm đã được thiết kế sẵn. Chi tiết và cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn được đăng tải trênTrang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa chỉ:pbgdpl.cantho.gov.vn.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Tổ chức cuộc thi.

Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thanh tra thành phố, Liên đoàn lao động thành phố phối hợp với Sở Tư pháp trong tổ chức cuộc thi, xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

UBND quận, huyện triển khai, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn quận, huyện. Đảm bảo thực hiện tốt công tác phát động cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động, đảm bảo đạt tỷ lệ từ 80% trở lên đối tượng tham gia cuộc thi, là tiêu chí để xếp loại, đánh giá cuối năm.

 


Tuấn Kiệt


Các tin khác:
Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”  (22/07/2024)
Phát động phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển thanh niên  (17/07/2024)
Thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030”  (16/07/2024)
Thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao đến năm 2025  (12/07/2024)
Tổ chức Chương trình “Hội nghị Xúc tiến Đầu tư - Thương mại tại thành phố Cần Thơ”  (11/07/2024)

7c0d4375-de85-4f2a-92a7-66e78b3338a5

Tiêu đề bài viết: Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Tuấn Kiệt.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang