Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023-2030
Ngày đăng: 20/03/2023

Lượt xem:


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023-2030.

Mục tiêu chung nhằm tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính thông qua tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính Nhà nước; đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, mang đến sự hài lòng cho người dân và tổ chức góp phần xây dựng chính quyền hành động, chính quyền thân thiện với Nhân dân.

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 95% thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính dưới nhiều hình thức; 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính được tiếp cận với các kinh nghiệm cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp; được tiếp cận thông tin về cải cách hành chính qua cổng thông tin điện tử thành phố; 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là những người làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp được tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ; được kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trực tiếp hoặc gián tiếp qua kênh hỏi đáp về cải cách hành chính.

Nội dung thực hiện của Kế hoạch gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; hoàn thiện chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về cái cách hành chính; thực hiện đổi mới phương pháp đào tạo, bồi duỡng, tập huấn về cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ chuyển đổi số; xây dựng các nền tảng cơ sở dữ liệu phục vụ nâng cao năng lực về cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch; phối hợp với sở, ngành và UBND quận, huyện, trên cơ sở đề án, chương trình, tài liệu do Bộ Nội vụ ban hành, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ngành và UBND quận, huyện, xã, phường phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương; thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã trên cơ sở lồng ghép trong kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu thực tế của thành phố hàng năm; theo dõi việc triển khai, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá và hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính) theo quy định.

 


Phương Thảo


Các tin khác:
Kế hoạch tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm năm 2024  (08/12/2023)
Kế hoạch phối hợp tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023  (27/11/2023)
Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025  (27/11/2023)
Triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn năm 2024 - 2025  (21/11/2023)
Triển khai thực hiện các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (16/11/2023)

ff6cb33d-dd76-4a30-aa90-75a519db9e77

Tiêu đề bài viết: Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023-2030. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang