Thông báo


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Lịch trực Lãnh đạo Sở Chỉ huy và Thành viên Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 10/09/2021

Lượt xem: 1


Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cần Thơ thông báo lịch trực Lãnh đạo Sở Chỉ huy và Thành viên Sở Chỉ huy từ ngày 09 tháng 09 năm 2021 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021, như sau:

1. Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy: trực 24/24 giờ.

2. Phó Chỉ huy trưởng và các Thành viên:

a) Trong những ngày làm việc:

- Trong giờ làm việc hành chính: Phó Chỉ huy trưởng và các Thành viên thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân công.

- Ngoài giờ làm việc hành chính (từ 17 giờ của ngày trực đến 07 giờ của sáng ngày hôm sau):

+ Các Phó Chỉ huy trưởng: trực 24/24 giờ để giải quyết các công việc theo nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ do Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo để giải quyết công việc đột xuất;

+ Thành viên Sở Chỉ huy: trực để giải quyết công việc do Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo để giải quyết công việc đột xuất.

b) Ngày nghỉ lễ và thứ 7, chủ nhật:

- Từ 7 giờ đến 17 giờ: Các Phó Chỉ huy trưởng và Thành viên Sở Chỉ huy trực để tiếp nhận thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị cũng như phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, tổng hợp báo cáo, tham mưu chỉ đạo giải quyết những công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố;

- Từ 17 giờ của ngày trực đến 7 giờ của sáng ngày hôm sau: Các Phó Chỉ huy trưởng và Thành viên Sở Chỉ huy trực theo lịch phân công cụ thể để giải quyết công việc đột xuất.

3. Cơ quan thường trực Sở chỉ huy: ứng trực 24/24 để theo dõi tình hình, giải quyết công việc theo nhiệm vụ được phân công về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 


Lê Tuyến


7a8908dc-bda7-4cfc-86ac-880194a4808e

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready