Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Dừng chuyển đổi toàn bộ công năng của Trung tâm Y tế huyện Thới Lai thành Bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Thới Lai
Ngày đăng: 20/05/2022

Lượt xem: 1


Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc dừng chuyển đổi toàn bộ công năng của Trung tâm Y tế huyện Thới Lai thành Bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Thới Lai.

Quyết định nêu rõ, dừng chuyển đổi toàn bộ công năng của Trung tâm Y tế huyện Thới Lai thành Bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Thới Lai (theo Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND thành phố).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện Thới Lai dừng chuyển đổi toàn bộ công năng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 để tổ chức công tác khám chữa bệnh cho người dân theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Đồng thời, chủ trì và phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND thành phố các nội dung liên quan đến việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện chuyển đổi toàn bộ công năng của Trung tâm theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Thới Lai thực hiện các thủ tục hoàn tất nhiệm vụ theo quy định, trả lại hiện trạng ban đầu của Trung tâm để tổ chức công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện về công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh đó, thực hiện thanh quyết toán các chi phí liên quan trong quá trình chuyển đổi toàn bộ công năng của Trung tâm Y tế huyện Thới Lai theo quy định, báo cáo và đề xuất với Sở Y tế tổng hợp để trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Giám đốc Sở Y tế tham mưu, đề xuất UBND thành phố các nội dung liên quan đến việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện chuyển đổi toàn bộ công năng của Trung tâm Y tế huyện Thới Lai theo quy định.

Quyết định số 1545/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2022. Trên cơ sở đó, Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND thành phố về việc chuyển đổi toàn bộ công năng của Trung tâm Y tế huyện Thới Lai thành Bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Thới Lai hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.


Nguyên Trang


f1470d50-a12e-4d8d-a5be-631dae500661

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready