Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng: 20/01/2022

Lượt xem: 1


UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 225/UBND-NC về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp tổ chức triển khai, quán triệt Công văn số 380-CV/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, tiếp tục phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 7/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Công văn số 1215/UBND-NC ngày 13/4/2021 về việc chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; Công văn số 4122/UBND-NC ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đồng thời, rà soát, cập nhật các quy định mới của Trung ương, Bộ, ngành và chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực (khuyến khích đưa các nội dung trong tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND thành phố tổ chức sơ kết Phong trào thi đua “thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025) vào Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để vừa tổ chức thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công vụ, vừa nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.


Nguyên Trang


ba26b2c0-0786-41b3-bda8-ac58fe859f5f

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready