Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
Ngày đăng: 28/06/2022

Lượt xem: 1


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2446/UBND-KGVX ngày 27/6 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục triển khai tiêm chủng và sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường truyền thông, vận động người dân đi tiêm chủng; tăng cường kim tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiếm chủng tại từng quận, huyện, từng xã, phường, thị trấn, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều đối tượng chưa tiêm chủng mũi 3, mũi 4.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cho các đối tượng nguy cơ cao (nếu cần thiết). Khẩn trương tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vắc xin, ưu tiên sử dụng trước vắc xin có hạn sử dụng ngắn, tránh để vắc xin hết hạn sử dụng, phải hủy bỏ, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Đồng thời, khẩn trương tổ chức tiêm chủng mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các công điện, hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các cấp.

Sở Y tế chủ trì rà soát đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng mũi 3, mũi 4 theo từng nhóm đối tượng (người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi). Cùng với đó, báo cáo kết quả tiêm chủng, số lượng vắc xin có hạn sử dụng tháng 6/2022 được phân bổ, đã sử dụng, dự kiến sử dụng và dự kiến còn tồn đến hết ngày 30/6/2022 và báo cáo về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế theo đúng thời gian quy định.


Nguyên Trang


e5c72e88-f98c-4e96-9f36-b09222230f87

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready