Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 05/03/2023

Lượt xem: 1


Ngày 27/02/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm; trình tự tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; chế độ làm việc và tổ chức bộ máy của Bộ phận Một cửa; về trách nhiệm của người làm việc ở Bộ phận Một cửa và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có liên quan trong quá trình hoạt động của Bộ phận Một cửa.

Bộ phận Một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Bộ phận Một cửa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thời gian làm việc của Bộ phận Một cửa: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ; trong đó, thời gian phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân vào buổi sáng là từ 07 giờ đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều là từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. Ngoài thời gian phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thời gian còn lại, Bộ phận Một cửa xử lý công việc và bàn giao hồ sơ. Trường hợp làm việc vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ thì thông báo công khai rộng rãi, niêm yết tại Bộ phận Một cửa.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại thành phố Cần Thơ có trách nhiệm bố trí và phân công cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp làm việc tại Bộ phận Một cửa; theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Quy chế tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý.

UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ được sửa, đổi bổ sung.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý thống nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố; tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND cấp huyện, cấp xã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện Quy chế; hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước. Riêng Điều 12, Điều 15 và Điều 17 Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã.


Phúc Mãi


6051d2a5-3f2f-4670-8b9a-5001041afdfe

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang