Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã
Ngày đăng: 21/01/2022

Lượt xem: 1


Ngày 20/1, UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cho các xã, phường, thị trấn theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ giao UBND quận, huyện có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn số lượng được giao. Đồng thời, đảm bảo về bố trí số lượng cán bộ cấp xã thực hiện theo đúng chức danh quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Về bố trí số lượng công chức, UBND thành phố yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc cụ thể của từng vị trí chức danh để bố trí số lượng từ 1 đến 2 công chức cho một chức danh. Trường hợp bố trí số lượng vượt quá 2 công chức cho một chức danh, UBND quận, huyện phải có văn bản trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ trước khi thực hiện việc bố trí.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo theo đúng số lượng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho các xã, phường, thị trấn theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã và Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 về việc điều chỉnh bố trí số lượng cán bộ, công chức theo phân loại đơn vị hành chính đối với xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai.

(Phụ lục đính kèm)


Kim Xuyến


ac614a34-b8c7-4fb8-9d7e-21e8fe1763f5

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready