Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
Ngày đăng: 09/06/2023

Lượt xem:


Ngày 07/6, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1995/UBND-KSTT về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện:

Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính, công bố Danh mục thủ tục hành chính theo đúng quy định. Thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính, đặc biệt các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống ngươi dân. Trong đó, nghiên cứu đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết, các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt; các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp xã hội hóa các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành thủ tục hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết để quản lý, điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh. Tăng cường phân cấp, ủy quyền, phân bổ nguồn lực trong thực hiện thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, phong trào, không thực chất, không hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện thống kê, công bố thủ tục hành chính nội bộ; tổ chức rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Đẩy mạnh áp dụng thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công thành phố để giảm chi phí tuân thủ, trong đó có chi phí không chính thức. Tuyên truyền và hướng dẫn về việc nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến để người dân, doanh nghiệp nắm được thông tin và lựa chọn phương thức này nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao mức độ hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức tiếp nhận và thẩm định hồ sơ bảo đảm hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định, chính xác, rõ ràng và cụ thể. Tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bất cập cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm nghiên cứu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công thành phố để hạn chế tình trạng lỗi hệ thống khi nộp hồ sơ; thực hiện các giải pháp nâng cấp chất lượng đường truyền của Cổng Dịch vụ công thành phố; nghiên cứu mở rộng giới hạn dung lượng tài liệu đính kèm để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ. Đồng thời, giao Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ thủ tục hành chính, bộ phận cấu thành thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.


Phúc Mãi


5ff4f1f4-f5f6-4dc0-8c7c-39af6646aeb6

Tiêu đề bài viết: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phúc Mãi.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang