Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
Ngày đăng: 23/03/2023

Lượt xem:


UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã cơ bản hoàn thành những mục tiêu đề ra, tạo nền tảng, tiền đề quan trọng cho ngành Thuế thực hiện cải cách hệ thống thuế trong giai đoạn tiếp theo. Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 hướng tới việc hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật thuế và chính sách miễn, giảm, bảo đảm tính trung lập của thuế; xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp; đồng thời trọng tâm của công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản: thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số.

Chủ tịch UBND thành phố giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, phù hợp với chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế tại địa phương.

Đồng thời, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên cơ sở bám sát định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của Đảng, Nhà nước, thành phố, tổ chức triển khai và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo lộ trình tại các Đề án đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với cơ quan thuế để công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030 trên địa bàn thành phố đạt được hiệu quả.


Tuấn Kiệt


498036c1-0b62-449c-9ec8-ea3b364409cb

Tiêu đề bài viết: Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Tuấn Kiệt.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang