Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phối hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày đăng: 28/09/2021

Lượt xem: 1


Ngày 27/9, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 4177/UBND-KSTT về việc phối hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, thực hiện Công văn số 9908/BGTVT-ATGT ngày 23/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp chia sẻ, tích hợp dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đổi Giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng cơ quan liên quan triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến Đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải; chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 13/9/2021. Báo cáo UBND thành phố trước ngày 1/10/2021; tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân biết và sử dụng; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, lựa chọn cán bộ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tham gia tập huấn, tiếp nhận phần mềm và tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND quận, huyện hướng dẫn, chỉ đạo phòng tư pháp, UBND xã, phường, thị trấn bảo đảm việc thực hiện cung cấp dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính Giấy khám sức khỏe cho người lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2092/UBND-KSTT ngày 16/7/2020.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải ban hành Công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo phòng tư pháp, chứng thực các cấp, các phòng Công chứng ở địa phương triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính Giấy khám sức khỏe cho người lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 5438/VPCP-KSTT ngày 6/7/2020; tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để người dân biết và sử dụng.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, lựa chọn cán bộ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tham gia tập huấn, tiếp nhận phần mềm và tổ chức triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia…

File kèm


Phương Thảo


c96111cd-d5e7-4688-8d4f-2b7ac6395fdc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready