Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Ngày đăng: 03/12/2021

Lượt xem: 1


Chủ tịch UBND thành phố vừa yêu cầu Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện chấn chỉnh và khẩn trương đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, để đạt mục tiêu giải ngân năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan, chấn chỉnh ngay và khẩn trương đề ra các biện pháp tích cực, hiệu quả cao đã được chỉ đạo trong thời gian qua, khắc phục ngay và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (bao gồm nguồn vốn kéo dài các năm trước), đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung cao độ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng triển khai dự án theo kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo. Tăng cường cán bộ, bộ phận làm nhiệm vụ, tăng ca, đối thoại,... chịu trách nhiệm toàn diện về chậm bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án và kế hoạch giải ngân.

Đối với các gói thầu, hạng mục công trình/dự án đang triển khai, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tăng cường các biện pháp tích cực: làm việc tăng ca (xem xét phương án tăng ca 24/24), tăng cường thầu phụ trong thi công xây dựng công trình (nếu xét thấy nhà thầu chính không đáp ứng tiến độ thi công), tăng cường nhiều Đội thi công, tổ chức nhiều Mũi thi công,... chủ đầu tư, quản lý dự án cần xem đây là biện pháp cấp bách, bắt buộc, cần thực hiện ngay, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo kế hoạch và tỷ lệ giải ngân vốn đã bố trí. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu; đồng thời, khẩn trương thực hiện thủ tục quyết toán dự án/công trình hoàn thành, bàn giao, đảm bảo đúng quy định.

Đối với dự án khởi công mới, khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư (chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế - dự toán,...); triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay các gói thầu trong năm 2021 khi đủ điều kiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, chủ động liên hệ Sở, ngành chức năng và địa phương có liên quan để được xem xét, hướng dẫn thực hiện kịp thời.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo rà soát công việc cần thực hiện đến hết năm 2021. Trong đó, xây dựng Kế hoạch triển khai và giải ngân vốn xây dựng công trình, định kỳ báo cáo hàng tuần và đột xuất các trường hợp có khó khăn vướng mắc đến cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết; đồng thời, thực hiện phân công nhiệm vụ và yêu cầu trách nhiệm công việc rõ ràng đối với từng cán bộ, công chức, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành giải ngân từ 95% kế hoạch vốn đã bố trí. Đưa nội dung đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Thủ trưởng các Sở chuyên ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương) theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án,... làm cơ sở triển khai thực hiện kịp thời trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Tổ công tác) Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP Cần Thơ hàng tuần có kế hoạch kiểm tra thực tế trên công trường, đầu mối tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn, phát sinh, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; đồng thời đề xuất đăng công khai hàng tuần kết quả giải ngân của các đơn vị lên Cổng Thông tin điện tử thành phố và các trang web của các Sở, ngành liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ,...) năm 2021 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, trên cơ sở kết quả thực hiện giải ngân của các chủ đầu tư, quản lý dự án trong năm 2021 do Kho bạc cung cấp (có tỷ lệ giải ngân dưới 95%), đánh giá, đề xuất mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu năm 2021 và những năm tiếp theo.

Công văn nêu rõ, chủ đầu tư, quản lý dự án rút kinh nghiệm sâu sắc năm 2021, chủ động khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án triển khai trong năm 2022 (hoàn thành thủ tục ngay trong năm 2021; phối hợp địa phương có kế hoạch chuẩn bị mặt bằng sạch, tổ chức lựa chọn nhà thầu,...). Trường hợp đến tháng 6/2022 các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp (không đạt tỷ lệ giải ngân theo mặt bằng chung toàn quốc), sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm và điều chuyển chủ đầu tư.


Kim Xuyến


c300bc05-8353-48d6-9888-adfefbc5ceac

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready