Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
Ngày đăng: 14/01/2022

Lượt xem: 1


Ngày 14/1, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND thành phố về ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND thành phố; ban hành văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về chăn nuôi; định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện để báo cáo HĐND thành phố theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ về chăn nuôi, thú y theo các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt; tiếp tục kêu gọi, vận dụng, các chủ trương và chính sách hiện hành để hỗ trợ, hướng dẫn nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn TP Cần Thơ.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường thông tin tuyên truyền về chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn TP Cần Thơ và các văn bản có liên quan.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn rà soát lại các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND thành phố về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn TP Cần Thơ đã được thống kê và báo cáo UBND quận, huyện tại thời điểm tháng 8/2020.

Yêu cầu thành lập tổ kiểm tra, giám sát, thẩm định và Quyết định phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn quản lý (các trường hợp phát sinh xây mới hoặc tăng quy mô nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi sẽ không được Nhà nước hỗ trợ theo quy định); xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và lộ trình thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND thành phố phân bổ nguồn vốn để thực hiện.

Bố trí, địa điểm phát triển chăn nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế và quy hoạch của địa phương; khuyến khích, vận động các công ty, doanh nghiệp có năng lực đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô trang trại chăn nuôi gắn với tiêu thụ theo nguyên tắc chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường sinh thái.


Kim Xuyến


c236b7ee-5635-43ce-8772-0bb2ba29730e

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready