Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Hỗ trợ mở lại hoạt động sản xuất và đẩy nhanh việc thẩm định phương án tổ chức kinh doanh, dịch vụ an toàn trong tình hình mới
Ngày đăng: 25/09/2021

Lượt xem: 1


Để đẩy nhanh việc thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ an toàn của các doanh nghiệp, CSSXKD trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 16/9/2021 và Phương án số 01/PA-UBND ngày 16/9/2021 của UBND thành phố Cần Thơ. Tại Công văn số 4131/UBND-KT ngày 24/9/2021, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

Sở Công Thương ban hành hướng dẫn phương án tổ chức kinh doanh, dịch vụ an toàn cho các doanh nghiệp, CSSXKD để thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố với nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất đảm bảo an toàn phòng chổng dịch theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu khôi phục sản xuất theo lộ trình của thành phố trong tình hình mới.

Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và UBND quận, huyện thông báo đến từng doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở lại hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời thành lập các Tổ công tác để hỗ trợ, thẩm định phương án càng sớm càng tốt để doanh nghiệp nhanh chóng mở lại hoạt động khi đủ điều kiện trong tình hình mới.

Sở Y tế hỗ trợ, hướng dẫn cơ quan y tế quận, huyện và tập huấn doanh nghiệp xử lý khi có ca mắc COVID-19, khoanh vùng dịch bệnh ở quy mô hạn chế nhất để cách ly theo dõi, hạn chế gián đoạn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ tiêm chủng cho người lao động tại các doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp, CSSXKD trên địa bàn thành phố chủ động trao đổi với Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp và UBND quận, huyện để được hỗ trợ thực hiện.


Lê Tuyến


0e1758c4-441d-443e-9633-53f0aa0cbcf4

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready