Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Khẩn trương hoàn thành hồ sơ các dự án đầu tư công trình Hội đồng nhân dân thành phố
Ngày đăng: 25/10/2021

Lượt xem: 1


Ngày 25/10, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường đã ký Công văn số 5422/UBND-XDĐT yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ các dự án đầu tư công trình Hội đồng nhân dân thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chậm trễ thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công thời gian qua; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tỉ lệ giải ngân các dự án trong năm 2021 theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố tại các cuộc họp về giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo tiến độ, nội dung và thời gian quy định.

Đối với các dự án thuộc trường hợp phải xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị: hồ sơ phải hoàn thành và trình UBND thành phố trước thời gian diễn ra kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố là 35 ngày; các dự án khác, hồ sơ phải hoàn thành và trình UBND thành phố trước thời gian diễn ra kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố là 25 ngày; sau thời gian này, hồ sơ sẽ được trình tại kỳ họp tiếp theo.


Lê Tuyến


e0d055f7-039f-40d4-baf6-cf0b42337f48

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready