Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Hỗ trợ khẩn cấp người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 28/09/2021

Lượt xem: 1


Ngày 28/9, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc hỗ trợ khẩn cấp người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo đó, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người (để người dân mua gạo, lương thực, thực phẩm), hỗ trợ một lần bằng tiền mặt trong năm 2021, từ ngân sách nhà nước.

Đối tượng hỗ trợ khẩn cấp là người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ bị thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. (Trừ các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Nghị quyết số 52/NQ- HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ).

Theo Quyết định, trình tự thực hiện hỗ trợ khẩn cấp gồm 4 bước:

Trưởng ấp, Trưởng khu vực lập danh sách số người thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn trên địa bàn ấp, khu vực;

Trưởng ấp, Trưởng khu vực phối hợp Ban Công tác Mặt trận ấp, khu vực rà soát để xem xét các trường hợp thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn trong danh sách và hoàn thiện danh sách đề nghị hỗ trợ, gửi Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo Mẫu số 1 kèm theo Quyết định này;

Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị hỗ trợ của Trưởng ấp, Trưởng khu vực, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn xem xét, lập danh sách đề nghị hỗ trợ trên địa bàn xã, phường, thị trấn, gửi UBND quận, huyện theo Mẫu số 2 kèm theo Quyết định này;

Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị hỗ trợ của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, phê duyệt danh sách theo Mẫu số 3 kèm theo Quyết định này và chỉ đạo cứu trợ ngay những trường hợp thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn trên địa bàn quận, huyện.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền; hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ theo quy định; thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo UBND thành phố chỉ đạo kịp thời; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định và khi có yêu cầu.

File kèm

 


Phương Thảo


74e618e0-8d5d-4c06-a4ec-012893d080e2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready