Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Tạm thời chưa thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 27/09/2021

Lượt xem: 1


Ngày 27/9, UBND thành phố Cần Thơ có văn bản triển khai thực hiện việc tạm thời chưa thu học phí học kỳ I tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2021 - 2022.

Theo đó, trong thời gian chờ HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tạm thời chưa thu học phí học kỳ I tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2021 - 2022 theo quy định tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND thành phố.

Trước đó, ngày 14/9, UBND thành phố đã có Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố về việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trên cơ sở đó, HĐND thành phố thống nhất chủ trương tạm thời chưa thực hiện việc thu học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2021 - 2022 theo quy định tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND trong thời gian chờ HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về việc không thu học phí trong học kỳ I năm học 2021 - 2022.


T. Xuân


963b9ab1-2e96-40c0-a60c-0e9fa8cc72ab

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready