Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tập trung giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương chưa giải ngân
Ngày đăng: 19/09/2023

Lượt xem:


Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, UBND hai quận Ninh Kiều và quận Răng tập trung nguồn lực giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương chưa giải ngân.

UBND thành phố cho biết, theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, TP Cần Thơ có hai dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương đến hết ngày 30/6/2023 chưa giải ngân là Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại TP Cần Thơ và Dự án kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phổ biến đổi khí hậu TP Cần Thơ.

Liên quan hai dự án nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án, khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, giải quyết kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn liên quan; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí theo quy định.

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Cái Răng chịu trách nhiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bàn giao mặt bằng thi công), đảm bảo kế hoạch, tiến độ triển khai và giải ngân dự án theo kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) liên quan dự án “Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ” vừa qua.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện hai dự án nêu trên (thủ tục, thanh toán,...) đảm bảo hiệu quả và kịp thời; đồng thời, nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung theo thẩm quyền, báo cáo về Bộ, ngành Trung ương theo quy định.


Kim Xuyến


b6728a65-280b-429d-9a22-e3ba3c024901

Tiêu đề bài viết: Tập trung giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương chưa giải ngân. Nội dung như sau: Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, UBND hai quận Ninh Kiều và quận Răng tập trung nguồn lực giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương chưa giải ngân. UBND thành phố cho biết, theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, TP Cần Thơ có hai dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương đến hết ngày 30/6/2023 chưa giải ngân là Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại TP Cần Thơ và Dự án kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phổ biến đổi khí hậu TP Cần Thơ. Liên quan hai dự án nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án, khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, giải quyết kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn liên quan; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí theo quy định. Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Cái Răng chịu trách nhiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bàn giao mặt bằng thi công), đảm bảo kế hoạch, tiến độ triển khai và giải ngân dự án theo kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) liên quan dự án “Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ” vừa qua. Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện hai dự án nêu trên (thủ tục, thanh toán,...) đảm bảo hiệu quả và kịp thời; đồng thời, nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung theo thẩm quyền, báo cáo về Bộ, ngành Trung ương theo quy định.. Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang