Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
Ngày đăng: 27/09/2023

Lượt xem:


Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 3894/UBND-KSTT về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung triển khai có kết quả, sản phẩm cụ thể, bảo đảm chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC, cụ thể như sau:

Thực hiện tốt việc đánh giá tác động về quy định TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành các quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hôi.

Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC theo đúng quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định công bố của bộ, cơ quan ngang bộ được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thường xuyên rà soát các quy định TTHC hiện nay, kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân để phản ánh, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền nghiêu cứu, xem xét điều chỉnh.

Tập trung cải cách quy trình, TTHC nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết TTHC nội bộ các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách TTHC để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong đó tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số quốc gia.
Sở Tư pháp thẩm định chặt chẽ thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

Văn phòng UBND thành phố thực hiện việc địa phương hóa TTHC kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định hành chính, TTHC; định kỳ hàng tháng, công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.


Phúc Mãi


7030f49f-0d6e-4ef8-b568-8607a604e44d

Tiêu đề bài viết: Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết năm 2023. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phúc Mãi.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang