Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố năm 2023
Ngày đăng: 06/03/2023

Lượt xem: 1


UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 687/UBND-XDĐT về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023.

Cụ thể, nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn toàn thành phố Cần Thơ năm 2023 là 96,22% trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực đô thị đạt 99,2%

Qua đó, mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn đô thị thuộc phạm vị các đơn vị cấp nước đô thị để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch cho người dân tại các quận và thị trấn thuộc huyện.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở chuyên ngành, UBND quận, huyện trong việc đảm bảo cung cấp, mở rộng nước sạch trên địa bàn đô thị.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt được so với chỉ tiêu đề ra.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, theo dõi, tổng hợp số liệu về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực đô thị trên toàn địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện theo định kỳ.

Chỉ đạo, phối hợp UBND quận, huyện và các phòng chuyên môn trực thuộc, các đơn vị cung cấp nước sạch (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt, Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn, Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra).

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về số liệu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch, tổng hợp số liệu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch toàn thành phố về kết quả thực hiện.

UBND quận, huyện tăng cường phối hợp với các đơn vị cấp nước sạch thực hiện việc khảo sát, cập nhật hiện trạng về nhu cầu sử dụng nước của từng địa phương, từng phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc quận, huyện phụ trách quản lý về cấp nước sạch có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp với các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn khảo sát hiện trạng, xác định các vùng chưa được cung cấp nước sạch (cập nhật lên bản đồ), đưa ra kế hoạch thực hiện việc mở rộng mạng lưới cấp nước, công suất cấp nước sạch nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện và của UBND thành phố đề ra.

Các đơn vị cung cấp nước sạch: (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt, Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn, Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện trong việc rà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện mở rộng phạm vi cung cấp nước sạch trên địa bàn các quận, huyện trong phạm vi mình cung cấp để đạt được các chỉ tiêu của thành phố đề ra, đặc biệt là quận Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, thị trấn Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Thạnh An.

Đồng thời, có kế hoạch cải tạo, nâng cấp, thay thế hệ thống mạng đường ống cấp nước cũ, nhằm bảo đảm đồng bộ hệ thống mạng quy hoạch, áp lực, chất lượng nước sạch trên toàn hệ thống. Tăng cường công tác xử lý nước, đảm bảo an toàn nguồn nước thô, chất lượng nước sạch, lưu lượng, áp lực nước ngày càng nâng cao để phục vụ, cung cấp nước sạch cho người dân. 


Tuấn Kiệt


8b0d9eeb-02b1-4daf-a3a6-d5f6bb29787d

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang