Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư
Ngày đăng: 26/05/2023

Lượt xem:


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 62/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt về việc tiếp tục phát huy về vai trò, trách nhiệm, vị trí tầm quan trọng của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) cũng như cải cách thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp; Tăng tường, tập trung thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của thành phố, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ một cách thực chất và hiệu quả hơn; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, đảm bảo thông suốt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân; Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và tham mưu cho UBND thành phố. Đẩy mạnh xử lý những trường hợp sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, không dám đề xuất, đùn đẩy trách nhiệm. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức chưa làm tốt nhiệm vụ của mình trong thực thi công vụ, bên cạnh đó khuyến khích, bảo vệ, động viên, khen thưởng kịp thời những người làm tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung; Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính ở các ngành, các cấp; kịp thời giải quyết, hiệu quả những phản ánh, khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương và của thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự ủng hộ, đồng thuận của người dân và doanh nghiệp tham gia cùng chính quyền trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu cụ thể như: Đảm bảo mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC năm 2023 đạt trên 86%; đến cuối năm 2023, 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa (tăng 10% so với Kế hoạch CCHC năm 2023 của thành phố); tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 90%.

Đối với các Sở, ngành tham mưu trực tiếp các nhiệm vụ về CCHC, UBND thành phố yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì nghiên cứu, đề xuất tham mưu việc áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn; Thực hiện tham vấn chính sách, tương tác với người dân, chuyên gia, nhà khoa học, các hiệp hội, doanh nghiệp đối với các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm xây dựng chính sách sát với thực tế, có tính khả thi, dễ đánh giá, kiểm tra, giám sát.

Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đơn giản giản hóa quy định về kinh doanh, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gắn chuyển đổi số. Nghiên cứu đề xuất Khung Bộ chỉ số điều hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố đối với sở, ban ngành và quận, huyện; Xây dựng quy trình, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp. Đảm bảo từ ngày 01/6/2023 người dân không phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện TTHC tại các cấp chính quyền.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương việc đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc giải quyết TTHC; đảm bảo trang thiết bị để triển khai thực hiện Đề án 06. Hoàn thành việc kết nối, tích hợp, chia sử dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong tháng 5 năm 2023; Tăng cường kiểm tra và tham mưu giải pháp đảm bảo việc thực hiện ký số, gửi nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền. Thực hiện chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.

Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra đột xuất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng và chế độ chính sách đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ; Chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố về kết quả thực hiện. 


Phương Thảo


Các tin khác:
Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố  (22/07/2024)
Cần Thơ chủ động, triển khai ứng phó hiệu quả các tình huống do thiên tai  (22/07/2024)
Thành phố Cần Thơ miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến  (10/07/2024)
Thành phố Cần Thơ chấp thuận Tập đoàn Đầu tư Trương Gia được nghiên cứu đề xuất dự án tại quận Cái Răng  (06/07/2024)
Thành phố Cần Thơ chấp thuận Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xuất nhập khẩu HND được nghiên cứu đề xuất dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế  (06/07/2024)

78531260-a597-40ef-96d0-f98c15112a0e

Tiêu đề bài viết: Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang